BDSM: perverzió vagy az egészséges szexualitás része?

Az emberek 23%-a fantáziál Bdsm tevékenységről

 

A BDSM magyarul kötözés-fegyelmezés, dominancia-alávetettség és szadizmus-mazochizmus fogalmakat jelöli. Korábban szado-mazochizmus (SM) volt az elterjedtebb kifejezése. Reprezentatív kutatások alapján a népesség 23%-a fantáziál BDSM tevékenységekről, konkrét viselkedési szinten pedig az emberek 10 %-a gyakorolja (Masters et al. 1994).

Régebben úgy tartották, hogy a BDSM hátterében mentális betegség, pszichopatológia, vagy gyermekkori trauma állhat, így a parafíl zavarok közé sorolták. A kurrens szakirodalom szerint azonban a BDSM érdeklődés és gyakorlat önmagában nem számít perverziónak. Akkor beszélhetünk szexuális mazochizmus vagy szadizmus zavarról, ha a BDSM klinikai mértékű stresszt, vagy jelentős károsodást okoz, illetve ha egy olyan partnerrel történik a vágyak kielégítése, aki nem egyezett bele az effajta szexuális tevékenységbe (American Psychiatric Association, 2013). Fontos tisztázni, hogy a BDSM-et gyakorlók többsége nem teljesíti ezen kritériumokat.

 

Több elmélet is igyekszik magyarázatot találni a furcsának tűnő szexuális szokásokra. Freud pszichoanalitikus elmélete szerint a BDSM vonások hátterében szexuális bűntudat állhat, vagy egy nagyobb mértékű izgalomkeresés, amely a gyenge felettes én kompenzálásaként jött létre. Az önmagunktól való menekülés elmélete szerint (Baumeister, 1988), a mazochizmus egyfajta menekülést nyújthat a túlzott mértékű önuralom és önkontroll elől. Mivel a sikeres emberek magas szintű önkontrollt gyakorolnak a mindennapokban, így a modell alapján ők inkább a mazochizmus felé hajlanak, mert így végre lemondhatnak az irányításról a hálószobában. Akik pedig a szadista szerepet öltik magukra, így szerezhetik vissza a társas- és önkontrollt, és ezáltal megerősítik saját énképüket. A szexuális bűntudat csökkentése elmélet alapján (Freud, 1953), a nagyobb szexuális bűntudattal bíró személyek úgy tudják mérsékelni kínzó bűntudatukat, hogy olyan szexuális tevékenységben vesznek részt, ahol nem ők irányítják az események mentetét, így képtelenek visszautasítani, vagy kérni a szexuális gyönyöröket. A modell szerint a gyermekkorban átélt szexuális bántalmazás növelheti a szexuális bűntudat szintjét, ami BDSM fantáziákhoz vezethet. A friss kutatások alapján azonban a gyermekkori szexuális abúzusnak nem a szexuális bűntudatra van közvetlen hatása, hanem az erotofília mértékére (az egyén általános hajlandósága szexuális ingerekre reagálni). Az eredmények alapján az alacsony szintű szexuális bűntudat, és a magas szintű erotofília jósolta be leginkább az erőszakos szexuális fantáziákat.

Az emberek 23%-a fantáziál Bdsm tevékenységről
Az emberek 23%-a fantáziál BDSM tevékenységről

 

Lammers és Imhoff (2016) kutatópáros szerint a kulcs a társas hatalom, amely feloldja a viselkedéses gátlásokat. Minél több hatalommal rendelkezik valaki, annál impulzívabban fog viselkedni, hiszen megteheti. Magas szociális státusszal bíró férfiakat vizsgálva (akik vezető pozícióban voltak a munkahelyükön), a szadisztikus gondolatok jobban izgalomba hozták őket, mint az alacsonyabb pozíciókban lévő társaikat, és ez a különbség szignifikáns mértékű volt. Az eredmények alapján a szociális hatalom pozitívan hat a szadista gondolatok körüli szexuális izgalomra. Megfigyelték azt is, hogy a magasabb társas státusszal bíró férfiakat jobban izgalomba hozzák a nőkhöz társított mazochista szerepek.

Egy másik elmélet alapján a BDSM preferenciák hátterében a gyermekkorban megélt alacsony szintű kontroll, és annak kompenzálása állhat (Damon, 2003). Akik a hétköznapokban kevés hatalmat, vagy kontrollt élnek meg, hajlamosabbak olyan lehetőségeket keresni, melyekben dominálhatnak másokat, így növelhetik a sérült önbecsülésüket. Mindezek ellenére, azt találták, hogy inkább az alávetett személyeknek kisebb az önbecsülése, és ők azok, akik nagyobb mértékű szexizmust mutatnak (Valentine, 1998).

A legfrissebb vizsgálatok tanulságai alapján a BDSM-et gyakorló személyek nem szenvednek több pszichológiai problémától, mint az átlag populáció (Luo & Zhang, 2018). A gyakran vitatott gyermekkori szexuális abúzus inkább hiperszexualitásra vagy erotofíliára hajlmosíthat, mintsem BDSM érdeklődésre (Shulman & Home, 2006). A legvalószínűbb háttértényezők az izgalmas szabadidős tevékenységek keresése (Williams et al., 2016), a magas szintű szex drive (Lammers & Imhoff, 2016), a fokozott élménykeresés (Dawson et al., 2016), és az egyéni társadalmi státuszok, pozíciók hatásai és kompenzálásai lehetnek (Hawley & Hensley, 2009). A BDSM-et gyakorlók körében gyakori a poligámia, nem ritkán nyitott kapcsolatban, vagy poliamóriában élnek. Biszexuális, és homoszexuális személyek körében még gyakoribb jelenség. A BDSM-et gyakorlók tipikusan több szexuális tapasztalatot, partnert halmoznak fel, és fiatalabb korban kezdik a szexuális életet (Oliveira Júnior & Abdo, 2010).

A legfrissebb eredmények szerint nincs meghatározó pszichológiai probléma a Bdsm hátterében
A legfrissebb eredmények szerint nincs egy jól körülírható pszichológiai probléma a BDSM hátterében

 

BDSM a pszichológiai rendelőben

BDSM érdeklődésű személyekkel való munka során fontos megvizsgálni, hogy mi számít pszichopatológiának, és mi nem. A parafíliákat, perverziókat érdemes elkülöníteni azon tevékenységektől, melyekben a szexuális fantáziákat, viselkedéseket és tárgyakat egészségesen, funkcionálisan használják, úgy, hogy azok a szexuális izgalom fokozását szolgálják, de nem okoznak jelentős stresszt, vagy károsodást.

BDSM-et gyakorló személyekkel felvett interjúk alapján a pszichológusoknak, orvosoknak, és egyéb szakembereknek érdemes elfogadniuk, hogy lehet egészséges BDSM életstílust élni, ha biztonságos, józan és beleegyezésen alapul (safe, sane, consensual – SSC). Szerintük a domináns/alávetett szerepjátékok segítenek megélni, és egyensúlyba hozni olyan személyiségvonásokat, amelyek más életterületen nem tudnak kifejeződni. Egy másik megfogalmazott javaslat a segítő szakemberek felé, hogy mindenképpen el kell különíteni a biztonságos, józan, közös beleegyezésen alapuló BDSM gyakorlatokat attól, amikor ez nincs így. A BDSM közösségekben és szubkultúrában az SSC alapérték, és hangsúlyozzák a hosszútávú sérülések, károkozások elkerülését. A fantázia és valóság határai világosak, az interakciók pedig lefektetett szabályokon alapulnak a felek között (NCSF, 1998; Wiseman,1996).

Gyakran előfordul, hogy az érintettek elnyomják szado-mazo vágyaikat, mert szégyellik, vagy mert félnek a következményektől, és így a párkapcsolatukban is titkolják a partnerük előtt. Ilyen esetben érdemes segíteni, és támogatni a megnyílást, és a vágyak felvállalását a partner előtt. A társnak pedig lehet könyvet, szakirodalmat ajánlani, hogy könnyebben megértse, és miről is szól a BDSM életstílus. Sajnos még csak angol nyelven elérhető, de pontosan ilyen edukációs céllal adták ki a When Someone You Love Is Kinky (Easton & Liszt, 2015) című könyvet, mely segít megérteni, és közelebb hozni a partnerhez az elsőre furcsának tűnő BDSM vágyakat, és szokásokat.

Sokan a partnerük előtt sem merik felvállalni a BDSM vágyaikat, ami szexuális zavarokhoz, és elhidegüléshez vezethet.
Sokan a partnerük előtt sem merik felvállalni a BDSM vágyaikat, ami szexuális zavarokhoz, és elhidegüléshez vezethet.

 

Hogyan lehet megkülönböztetni az SSC-BDSM gyakorlatot a bántalmazó párkapcsolatoktól?

Jozifkova (2013) összegyűjtött bizonyos irányelveket, melyek segíthetik a terapeutákat, és segítő szakembereket a bántalmazó párkapcsolati dinamika és az egészséges BDSM elkülönítésében. Fontos hangsúlyozni, hogy az SSC-BDSM kapcsolatokban jelen van az önkéntes jelleg, a felek közötti kölcsönös kommunikáció, a biztonsági szó használata vagy a lehetőség a beleegyezés visszavonására. A szex biztonságos, és hozzáférhetőek információk, tudásanyagok a BDSM gyakorlatáról. Amikben leginkább különbözik ez a kapcsolati berendezkedés a bántalmazó kapcsolatoktól:

SSC-BDSM kapcsolat Bántalmazó párkapcsolat
Biztonság Félelem
Biztonsági szó használata, lehetőség a részvétel visszavonására Nincs lehetőség beleegyezésre, vagy biztonsági szóra
BDSM aktivitás különválik a mindennapi tevékenységektől Az abúzus a mindennapok része
BDSM nem hat ki a társas életre A bántalmazó elszigeteli társát a környezettől (barátok, családtagok)
Nincsenek érzelmi kilengési mintázatok Érzelmi kilengések, bántalmazás – megbocsátás, fent és lent dinamikája követi egymást
Egymás kölcsönös tisztelete domináns, alávetett szerepektől függetlenül Bántalmazó nem tiszteli a bántalmazottat
Kommunikáció, érvelések, tárgyalások a BDSM-ről Nincsen ilyen jellegű kommunikáció a bántalmazásról

 

Moser (2006) pedig a fizikai jeleket, és a sérülések leggyakoribb helyét gyűjtötte össze:

  SSC-BDSM kapcsolat Fizikailag bántalmazó párkapcsolat
Arc érintettsége Nincsenek arc sérülések Arc sérülések gyakoriak
Védekező foltok Nincsenek védekező foltok az alkaron Alkaron védekező nyomok, foltok és zúzódások
Zúzódások BDSM utáni nyomok jól körülhatároltak, és bizonyos mintázatba rendeződnek, mivel a partner mozdulatlan volt, és nem védekezett Random sérülések, a zúzódások nem egy körülhatárolt helyre helyeződnek, mivel a partner aktívan védte magát

 

Sérülések leggyakoribb helye „Húsos” területek: fenék, comb, a hát felső része, mellek, nemiszervek környéke Csontos területek: derék, karok, szemek, fülek

 

 

Ha a kliens SM-ben vesz részt a szexuálispartnere beleegyezése nélkül, érzelmi vagy fizikai bántalmazást okozhat. Ha a személy attól jön szexuális izgalomba, hogy bánthatja vagy megalázhatja a bele nem egyező partnerét, valószínűsíthető a pszichopatológia jelenléte. A „sima”, vagy nempatológiás szadizmus során nem jön létre vágy, vagy szexuális izgalom, ha a partner nem egyezik bele az együttlét ezen formájába. A patológiás szadizmus esetén azonban az áldozat jóváhagyása hiányzik, és a szadistában ez szolgáltatja a szexuális izgalom legfőbb forrását. Ekkor beszélhetünk parafíl zavarról.

 

 

Felhasznált irodalom:

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

Baumeister, R. F. (1988). Masochism as escape from self. Journal of Sex Research, 25, 28–59. doi:10.1080/00224498809551444

Damon, W. (2003). Dominance, sexism, and inadequacy: Testing a compensatory conceptualization in a sample of heterosexual men involved in SM. Journal of Psychology & Human Sexuality, 14, 25–45. doi:10.1300/J056v14n04_02

Dawson, S. J., Bannerman, B. A., & Lalumière, M. L. (2016). Paraphilic interests: An examination of sex differences in a nonclinical sample. Sexual Abuse, 28, 20–45. doi:10.1177/1079063214525645

Freud, S. (1938). Sadism and masochism. In A. A. Brill (Ed.), Basicwritings of Sigmund Freud. New York, NY: Modern Library.

Freud, S. (1953). Three essays on the theory of sexuality (1905). In Institute of Psychoanalysis (Eds.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud, volume VII (1901-1905): A case of hysteria, three essays on sexuality and other works (pp. 123–246). London, UK: Hogarth Press.

Hawley, P. H., & Hensley, W. A., IV. (2009). Social dominance and forceful submission fantasies: Feminine pathology or power? Journal of Sex Research, 46, 568–585. doi:10.1080/00224490902878985

Jozifkova, E. (2013). Consensual sadomasochistic sex (BDSM): The roots, the risks, and the distinctions between BDSM and violence. Current psychiatry reports.

Lammers, J., & Imhoff, R. (2016). Power and sadomasochism: Understanding the antecedents of a knotty relationship. Social Psychological and Personality Science, 7, 142–148. doi:10.1177/1948550615604452

Luo, S., & Zhang, X. (2018a). Embodiment and humiliation moderation of neural responses to others’ suffering in female submissive BDSM practitioners. Frontiers in Neuroscience, 12, 463. doi:10.3389/fnins.2018.00463

Moser, C. (2006). Demystifying alternative sexual behaviors,Sexuality, Reproduction and Menopause, Volume 4, Issue 2, 2006, Pages 86-90, ISSN 1546-2501. https://doi.org/10.1016/j.sram.2006.08.007.

National Coalition for Sexual Freedom (1998). Violance and discrimination survey [Online]

Oliveira Júnior, W. M. D., & Abdo, C. H. N. (2010). Unconventional sexual behaviors and their associations with physical, mental and sexual health parameters: A study in 18 large Brazilian cities. Revista Brasileira De Psiquiatria, 32, 264–274. doi:10.1590/S1516-44462010005000013

Shulman, J. L., & Home, S. G. (2006). Guilty or not? A path model ofwomen’s sexual force fantasies. Journal of Sex Research, 43(4),368–377. doi:10.1080/00224490609552336

Valentine, S. (1998). Self-esteem and men’s negative stereotypes of women who work. Psychological Reports, 83, 920–922. doi:10.2466/pr0.1998.83.3.920

Ossza meg ezt a cikket!

Share on facebook
Share on email
Share on linkedin
Share on twitter

További cikkek

Jelentkezés várólistára

Az űrlap kitöltése nem jár semmilyen kötelezettséggel.